Polityka prywatności i cookies

Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies sklepu internetowego METKA PREMIUM

Troszczymy się o Państwa prywatność

Przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa prywatności i ochrony Państwa danych osobowych.

Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane osobowe ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) opisuje, w jaki sposób pozyskujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, podczas korzystania i dostarczania naszych produktów i usług.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Małgorzata Kózka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Kózka Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „METKA”, ul. Beskidzka, nr 30, lok. 2C, 30-611 Kraków, NIP: 5492388566. Mogą się Państwo z nami kontaktować przez adres korespondencyjny wskazany powyżej lub poprzez adres mailowy sklep@metkapremium.pl

Wszelkie wyrażenia pisane dużą literą a nie wytłumaczone bezpośrednio w Polityce, mają znaczenie nadane im w Regulaminie sklepu internetowego METKA PREMIUM, dostępnego na stronie www.metkapremium.pl

Dla kogo zapisy Polityki prywatności są ważne ?

Niniejsza Polityka obowiązuje wszystkich klientów Sklepu – tj. Klientów Metka Premium oraz osób odwiedzających stronę internetową www.metkapremium.pl, niebędącymi bezpośrednio Klientem Metka Premium. Niniejsza Polityka dotyczy wszelkich działań podjętych przez Metka Premium na skutek:

 1. przesłania zapytania przez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej www.metkapremium.pl lub za pośrednictwem strony fanpage na Facebook’u, w szczególności poprzez przesłanie wiadomości zwrotnej do osoby korzystającej z formularza, kontaktującej się w drodze wiadomości prywatnych z konta Facebook lub poprzez kontakt telefoniczny;
 2. złożenia Zamówienia przez Sklep;
 3. przesłania newsletteru o nowych dostawach w Sklepie, do Klientów którzy wyrażą zgodę na tego rodzaju kontakt z naszej strony.

Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.

Nasze produkty i usługi mogą zawierać linki do stron internetowych powiązanych usługowo ze Sklepem. Spółki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.

Co rozumiemy przez „Dane osobowe”?

Z myślą o zachowaniu wysokich standardów ochrony prywatności stosujemy szeroką interpretację pojęcia danych osobowych, przez które rozumiemy wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio osobie fizycznej w szczególności na podstawie danych takich jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny zamówienia, dane o lokalizacji ( w tym dane o ruchu i adresach IP), identyfikator internetowy, adres e-mail, firma lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej – dalej łącznie jako Dane osobowe

Jakie Dane osobowe przetwarzamy ?

Ze względu na charakter oferowanych produktów możemy przetwarzać następujące Dane osobowe pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody klienta w stosownych przypadkach:

 • Dane niezbędne do obsługi Zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy, NIP, numer karty płatniczej jeżeli płatność jest realizowana za pośrednictwem kart płatniczych, numery rachunków bankowych w przypadku płatności za pośrednictwem przelewów bankowych.
 • Dane kontaktowe, tj. informacje umożliwiające identyfikację i kontakt z klientem. Aby odpowiedzieć na twoje zapytanie związane ze Sklepem (jego obsługą etc) złożone za pomocą naszej strony internetowej – konieczne jest wskazanie adresu e-mail lub telefonu kontaktowego.
 • Dane kontaktowe niezbędne do przesłania newsletteru oraz Dane marketingowe, tj. adres e-mail lub telefon kontaktowy.
 • Inne dane osobowe, tj. informacje, które możemy uzyskać zgodnie z obowiązującymi przepisami z ogólnie dostępnych źródeł albo agencji analiz zdolności kredytowej.

Do czego wykorzystujemy Dane osobowe, czy wymagana jest Państwa zgoda i jak długo Dane są przez nas przetwarzane?

Gromadzimy informacje o klientach ze względu na charakter naszych usług produktów. Zależy nam, aby nasze produkty były proste, spersonalizowane i niezawodne. Nieustannie szukamy sposobów udoskonalania naszych usług i produktów oraz maksymalnego dopasowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb. Dane osobowe gromadzimy w następujących celach (pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody Klienta w stosownych przypadkach):

 • Rozpatrzenie zapytań złożonych za pośrednictwem Sklepu. Wykorzystujemy Dane kontaktowe w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie o obsługę Sklepu czy dostępność produktu w Sklepie. Kontakt w tym celu stanowi rozpatrzenie zapytania i podstawą przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f. RODO) polegający na obsłudze wszystkich odwiedzających Sklep. Przetwarzamy Dane kontaktowe w tym celu przez czas obsługi zapytania.
 • Prawidłowej realizacji Zamówienia. Wykorzystujemy Dane niezbędne do obsługi Zamówienia, aby dostarczać nasze produkty, a także w celach administracyjnych i do zarządzania konkursami adresowanymi do naszych użytkowników. Czynności te obejmują obsługę Zamówień oraz Umowy Sprzedaży, fakturowanie, pobieranie opłat oraz obsługę zwrotów oraz reklamacji. Dane te przechowujemy przez czas niezbędny do świadczenia usług na Państwa rzecz, nie dłużej niż do upływu okresu dla przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z nami Umowy Sprzedaży. Podstawą przetwarzania danych jest zawarcie Umowy Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit b. RODO). Podanie Danych niezbędnych do obsługi Zamówienia jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będziemy w stanie zrealizować Państwa Zamówienia.
 • Dokumentowanie sprzedaży dla potrzeb podatkowych. Wykorzystujemy Dane niezbędne do obsługi Zamówienia, aby wykonać ustawowe obowiązki na nas ciążące w tym z zakresu ustaw podatkowych. Dane te przechowujemy przez czas niezbędny m.in. do rozliczenia Umów Sprzedaży z właściwymi organami podatkowymi, nie dłużej niż do upływu okresu dla przedawnienia roszczeń wynikających z ustaw podatkowych oraz ustawy o rachunkowości. Podstawą przetwarzania danych jest wykonanie ciążących na nas obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 lit c. RODO).
 • Aby prezentować nowe produkty oraz funkcjonalności Sklepu. Dane kontaktowe niezbędne do przesłania newsletteru oraz Dane marketingowe możemy przetwarzać w celu informowania Państwa odnośnie planowanych dostaw nowych Towarów oraz promocji/konkursów. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe w tej kategorii przetwarzamy do chwili wycofania zgody. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Aby zarządzać naszą wydajnością. Możemy wykorzystywać Dane kontaktowe do zbierania opinii np. o naszych produktach i usługach, pracy naszego działu obsługi klienta oraz sposobu realizacji dostaw. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także monitorować i nagrywać komunikację z Państwem, w tym korespondencję e-mail oraz rozmowy telefoniczne, aby zapewnić odpowiednią jakość usług oraz zachować informacje o zamówionych produktach. Podstawą przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na doskonaleniu naszych procedur sprzedażowych i posprzedażowych. Przetwarzamy dane przez czas korzystania ze Sklepu.

Komu możemy udostępniać Dane osobowe?

W celu świadczenia naszych usług i dostarczania produktów możemy w stosownych przypadkach udostępniać Dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod warunkiem uprzedniego poinformowania lub uzyskaniu zgody klienta, stronom trzecim, w tym stronom trzecim z krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – dalej jako EOG, gdzie przepisy dotyczące ochrony prywatności różnią się od przepisów obowiązujących na terenie EOG.

 • Pracownicy Metka Premium. Ograniczamy dostęp do Państwa Danych osobowych, do wybranej grupy upoważnionych pracowników. Pracownicy ci mają dostęp do tych danych w celu należytego wykonania obowiązków i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne w zakresie wykonywanych obowiązków pracowniczych.
 • Inne strony trzecie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Dane osobowe zaufanym stronom trzecim, jeżeli udostępnienie tych danych jest niezbędne do dostarczania produktów (np. obsługi klienta) oraz partnerom zaangażowanym przez Metka Premium w celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi. W takich przypadkach wymagamy od takich stron trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu. Współpracujemy z podmiotami, które zapewniają najwyższy standard ochrony danych. Podmiotami trzecimi są: osoby współpracujące z Metka Premium w zakresie promocji i marketingu Sklepu, firmy zajmujące się obsługą księgową oraz obsługą IT.

Jak chronimy Dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa prywatność i podjęliśmy stosowne kroki na drodze do jej ochrony. Wdrożyliśmy rozwiązania chroniące Dane osobowe, które obejmują zabezpieczenia techniczne oraz odpowiednie procedury wewnętrzne. Rozwiązania te mogą obejmować między innymi hasła dostępu, szyfrowanie, ochronę antywirusową, zapory sieciowe, wykrywanie włamań i nieprawidłowości oraz kontrolę dostępu naszych pracowników poprzez wydawanie indywidualnych upoważnień do przetwarzania Danych osobowych.

Jak aktywować i rezygnować z otrzymywania ofert handlowych od Metka Premium ?

Po uzyskaniu Państwa zgody możemy się z Państwem kontaktować w sprawie nowych dostaw w Sklepie lub promocji/konkursów. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas bezpośrednich informacji marketingowych lub informacji handlowych, mogą Państwo zrezygnować z ich otrzymywania w każdy dowolny sposób, w tym poprzez e-mail sklep@metkapremium.pl lub listownie na nasz adres korespondencyjny. Każda rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych lub informacji handlowych zostanie odpowiednio udokumentowana.

Co z plikami cookie?

Pliki cookie to niewielkie informacje tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową, które gromadzą dane takie jak rodzaj przeglądarki, system operacyjny, odwiedzone strony internetowe, godziny odwiedzin, oglądane treści, oglądane reklamy oraz inne informacje o strumieniu danych.

Wykorzystujemy pliki cookie, aby dopasować nasze strony internetowe do Państwa indywidualnych potrzeb, świadczyć lepsze, bardziej spersonalizowane usługi. Pliki cookie pozwalają nam także monitorować ruch na naszych stronach internetowych, w tym odwiedzane podstrony, liczbę odwiedzających oraz ścieżki ruchu.

Korzystamy z usług partnerów handlowych do prezentowania naszych reklam albo innych treści na naszej stronie internetowej albo innych stronach, które wyświetlają reklamy Metka Premium. Partnerzy wykorzystują pliki cookie, znaczniki nawigacyjne oraz podobne technologie na Państwa komputerze, telefonie albo innym urządzeniu, aby prezentować reklamy lub treści dopasowane do Państwa indywidualnych zainteresowań, zgodnie z profilem zbudowanym w trakcie przeglądania niniejszej strony albo innych odwiedzanych stron. Korzystanie z plików cookie, znaczników nawigacyjnych oraz podobnych technologii przez naszych partnerów podlega ich własnej polityce prywatności, a nie Polityce prywatności Metka Premium.

Obsługę plików cookie na swoim komputerze, telefonie komórkowym albo innym urządzeniu można włączyć lub wyłączyć. Większość przeglądarek internetowych umożliwia akceptowanie lub blokowanie konkretnych plików cookie lub ich rodzajów, a także blokowanie lub usuwanie wszystkich plików cookie. Zależy to od danej przeglądarki internetowej. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi danej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie lub blokowanie plików cookie może mieć negatywny wpływ na korzystanie z wielu stron internetowych.

Jakie są Państwa prawa?

W każdym czasie przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, mają Państwo także prawo do żądania przeniesienia Danych osobowych do innego administratora. Mogą Państwo realizować uprawnienia, o których mowa w zdaniu poprzednim, przesyłając żądanie o odpowiedniej treści za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres ­­­­­­­­­­sklep@metkapremium.pl.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadkach gdy przetwarzamy dane osobowe w naszym uzasadnionym interesie.

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji lub zażądania od nas zaprzestania przetwarzania Państwa Danych osobowych, może się zdarzyć, że nie będziemy mogli dalej świadczyć Państwu usług i dostarczać produktów.

Jak można się z nami skontaktować odnośnie niniejszej Polityki?

Pytania, uwagi lub skargi dotyczące Polityki Prywatności lub danych osobowych należy kierować na adres e-mail sklep@metkapremium.pl lub listownie na adres ul. Beskidzka, nr 30, lok. 2C, 30-611 Kraków.

Top
X