Dostawa i płatność

Dostawy i płatności
I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi wyciąg najważniejszych informacji o płatnościach oraz dostawie
  w sklepie internetowym METKA PREMIUM.
 2. Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają znaczenie nadane im
  w Regulaminie sklepu internetowego METKA PREMIUM pod adresem www.metkapremium.pl
  (dalej jako Regulamin)
 3. W przypadku rozbieżności w treści niniejszego dokumentu z Regulaminem, pierwszeństwo
  mają zapisy i postanowienia Regulaminu.
  II. Płatności za Towar
 4. Metka Premium udostępnia następujące metody płatności:
  a) za pośrednictwem serwisu PayU;
  b) za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy 26 1020 2892 0000 5402
  0503 7777 
  Koszty dostawy Towaru:
  a) Koszt dostawy realizowanej za pośrednictwem Pocztexu wynosi z opcją automat 9 zł, z
  opcją Punkt 9 zł oraz z opcją doręczenie pod adresem 11 zł.
  b) Koszt dostawy realizowanej za pośrednictwem Orlen Paczki to 8 zł.
  c) Koszt dostawy realizowanej za pośrednictwem Paczkomatów Inpost to 15 zł.
  d) W przypadku Odbioru osobistego, koszt dostawy jest bezpłatny
  II. Dostawa Towaru
 5. Jako formę dostawy Klient może wybrać:
  a) Usługa Pocztex ( odbiór w automacie, punkcie lub doręczenie pod adres).
  b) Usługa Orlen Paczka
  c) Usługa Paczkomat Inpost
  d) Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym przy ul. Beskidzkiej nr 30, lok. 2C w Krakowie.
 6. Przyjęcie Zamówienia do realizacji rozpoczyna się, z zastrzeżeniem pkt 3, po zaksięgowaniu
  wpłaty należności za Zamówienie (cena Towaru oraz płatności dodatkowych) na koncie Metka
  Premium.
 7. Zamówienia złożone od piątku od godziny 10.00 do poniedziałku do godziny 10.00
  realizowane będą najwcześniej w poniedziałek od godziny 12.00.
 8. Metka Premium zastrzega, że Czas dostawy Zamówienia jest liczony od momentu
  zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Metka Premium.
 9. Wysyłka Zamówienia nastąpi w terminie 48 h od zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie
  Metka Premium.
 10. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w całości, Klient jest informowany
  o zaistniałej sytuacji i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja,
  wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).
 11. Klient może zmienić lub wycofać złożone Zamówienie w całości do momentu jego nadania
  przez Metka Premium jedynie po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym 790770852 lub
  pocztą elektroniczną pod adresem: sklep@metkapremium.pl
 12. Za termin realizacji świadczenia uznaje się termin przekazania Towaru Klientowi.
  Z momentem wydania Towaru Klientowi, na Klienta przechodzą wszelkie prawa i obowiązki
  związane z własnością Towaru.
 13. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem, Metka Premium zastrzega sobie prawo do
  uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Klienta zaliczki, w szczególności w razie
  Zamówienia większej ilości danego Towaru.
 14. W przypadku nieodebrania Towaru przez Klienta z jego winy jest on zobowiązany do pokrycia
  kosztów wysyłki do Metka Premium.
Top
X